Yma yn SSi rydym wastad yn chwilio am y dalent orau i ymuno â'n cwmni ieithoedd mentrus. Os ydych chi’n unigolyn brwdfrydig sydd yr un mor angerddol am addysg iaith ag yr ydym ni, ac yr hoffech ymuno â’n tîm, yna cyflwynwch eich CV i - catrinrhys@saysomethingin.com

Os nad oes swydd wag addas, gallwch hefyd gyflwyno'ch CV heb wneud cais am swydd benodol.