Mae SaySomethingIn yn mynychu, ac weithiau’n cynnal, digwyddiadau sy’n ymwneud â dysgu, iaith ac addysg.

Byddwn yn rhannu ein cynlluniau ac adrodd am rai digwyddiadau a fynychwyd yn yr adran hon.

Os gwelwch yn dda, rhannwch unrhyw ddigwyddiadau, seminarau neu gynadleddau y credwch y gallai SSi fod â diddordeb ynddynt.

Going Global in Education, Singapore – 28th Nov-1st Dec 2022

Darllen mwy am y digwyddiad

St Davids Day Welsh Week – March 2023

Darllen mwy am y digwyddiad

Mapping Welsh Language through Social Media, London – 23rd March 2023

Darllen mwy am y digwyddiad

Festival InterCeltique, France – August 2023

Darllen mwy am y digwyddiad

LITHME 2nd Roadshow – 9th September 2022

Rydym yn mynychu’r digwyddiad canlynol – Technoleg a Hawliau Iaith: Golwg i’r Dyfodol ym Mhrifysgol Bangor ar 9 Medi 2022 fel rhan o brosiect LITHME Ewropeaidd (Language in the Human-Machine Era). 

Darllen mwy am y digwyddiad

Export Opportunities Conference, Cardiff – 28th September 2022

Darllen mwy am y digwyddiad