Arbenigwyr mewn cefnogi dysgu Cymraeg yn y gweithle.

Mae darparu cefnogaeth lwyddiannus i bobl ddysgu Cymraeg o fewn eich sefydliad yn gallu bod yn heriol. Mae tiwtoriaid yn ddrud, mae grwpiau yn gur pen i’w trefnu, ac mae monitro cynnydd hyd yn oed yn fwy o strach!

Mae SaySomethingin wedi creu system dysgu Cymraeg ar-lein sy’n arwain at ddysgu cyflym, syml a rhesymol i bobl yn eich sefydliad, boed hynny’n ddatblygu dealltwriaeth sylfaenol o’r Gymraeg, neu roi’r hyder i sgwrsio.

Rydym yn galw ein system yn “AutoMagic Welsh Tutor” sef ein ffordd fwyaf diweddar a blaengar o ddysgu Cymraeg, sy’n cyfateb i gael tiwtor personol yn eich dysgu.

Y cyfan sydd angen ei wneud yw creu Cyfrif Rheolwr ar gyfer eich sefydliad er mwyn i chi allu ychwanegu a rheoli cymaint o ddysgwyr ag y dymunwch, cadw golwg ar gynnydd eich holl ddysgwyr a gweld yn fras pwy sy’n cymryd rhan a phwy sydd ddim.

Sut i ddechrau?

Mae creu Cyfrif Rheolwr ar gyfer eich sefydliad yn rhad ac am ddim ac yn gyflym. Ar ôl ei sefydlu gallwch ddechrau ychwanegu cymaint o ddysgwyr ag y dymunwch.

Y pris ar gyfer pob dysgwr yw £120 (+TAW) y flwyddyn ac mae eich sefydliad yn talu un bil ar gyfer eich holl ddysgwyr.

Mae pob dysgwr yn cael mynediad 24/7 at ein Tiwtor Cymraeg AutoMagic ac mae’r system yn addasu i’w lefel presennol a chryfderau a gwendidau i’w helpu i symud ymlaen ar y cyflymder cywir.

Mae AutoMagic yn arwain at gynnydd cyflym mewn hyder llafar ac mewn cyfnod rhyfeddol o fyr (bydd 10 munud y dydd yn mynd y tu hwnt i lefel TGAU mewn llai na blwyddyn).

Creu eich Cyfrif Rheolwr heddiw

Unwaith y byddwch wedi ymuno â ni, byddwch mewn cwmni da

Oherwydd ein bod yn cael canlyniadau ac yn arbed costau sylweddol, rydym wedi darparu atebion dysgu ar gyfer rhestr hir o sefydliadau. Yn y blynyddoedd diwethaf rydym wedi darparu ar gyfer Llywodraeth Cymru, y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, ysgolion cyfrwng Saesneg yng Nghymru (mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru), S4C, TUC Cymru, Tai Wales & West Housing, Dŵr Cymru, Archwilio Cymru a llawer mwy. Mae rhestr lawn ar waelod y dudalen hon.

Angen dysgu Cymraeg ar frys?

Os oes gennych uwch staff sydd angen dysgu cyn gynted â phosibl, efallai yr hoffech gael golwg ar ein Canolfan Ragoriaeth ar gyfer Cymraeg Carlam (mewn partneriaeth â’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Nant Gwrtheyrn, Coleg Caerdydd, Prifysgol Caerdydd ac S4C ).

Canolfan Ragoriaeth ar gyfer Cymraeg Carlam.

Os ydych chi’n dal angen sicrwydd bod ein dulliau addysgu yn gweithio, edrychwch ar rai o’n hadolygiadau Trustpilot:

Ein portffolio hyd yma.

Rydym hefyd wedi darparu hyfforddiant dwys ar gyfer y gyfres deledu ‘Iaith ar Daith’ ar S4C, gan weithio un-i-un gyda Carol Vorderman, Scott Quinnell, Ruth Jones, Colin Jackson, Adrian Chiles, Joanna Scanlan, Rakie Ayola, Steve Backshall, Chris Coleman, Kiri Pritchard-Mclean, Rev Kate Bottley, James Hook, Adam Jones, Richard Parks, Katie Owen, Joe Ledley, Jessica Hynes, Amy Dowden, Mike Bubbins, Amanda Henderson, Neet Mohan, Jayde Adams, and Aleighcia Scott.

Roeddem hyd yn oed ar y rhestr fer ar gyfer gwobr BAFTA Cymru (er bod gan hynny dipyn mwy i’w wneud â’r bobl a oedd yn ffilmio, yn cyfarwyddo ac yn cynhyrchu’r gyfres!).

Dyma restr lawn o’r sefydliadau rydym wedi darparu ar eu cyfer:

Aneurin Bevan UHB, Saint Padarn’s Institute (Church in Wales), Barcud, Boom (TV production companies), Merthyr Tudful College, the Royal Commission on Ancient and Historical Monuments of Wales, the Communication Workers Union, Cwm Taf Morgannwg UHB, Natural Resources Wales, Torfaen County Borough Council, Scouts Môn, Carmarthenshire Council, Data Cymru, Dŵr Cymru, Mid and West Wales Fire and Rescue Service, North Wales Fire and Rescue Service, Head4Arts, Hywel Dda UHB, Digital Health and Care Wales, NEU Cymru, Pembrokeshire County Council, Wales Audit Office, TUC Cymru, Unite the Union, USDAW, Wales & West Housing Association, Ysgol Aberconwy, Ysgol David Hughes, Welsh government, National Centre for Learning Welsh, Cardiff and Vale College, S4C.