Dull newydd o weithredu

Mae SaySomethingin wedi’i wreiddio mewn cariad dwfn at y Gymraeg ac angerdd brwd at ddysgu iaith.

Yn ôl yn 2008, dechreuodd Aran Jones (awdur y dull SaySomethingin) y gwaith o geisio creu dull newydd o ddysgu iaith yn seiliedig ar dri math gwahanol o brofiad ieithyddol. Bu’n athro Saesneg dramor (fel iaith gyntaf ac ail iaith) ac roedd wedi ceisio, ond wedi methu, dysgu’r ieithoedd lleol yn yr holl wledydd y bu’n byw a gweithio ynddynt. Yna gallodd ddysgu’r Gymraeg yn llwyddiannus.

Rhoddodd ei gyfuniad o fethu a llwyddo syniad iddo. Po fwyaf y darllenai am sut mae’r ymennydd yn delio â ffurfio cof a chaffael iaith, y mwyaf y credai y gallai fod lle i ddatblygu dull gwahanol (ac efallai cynt) o ddysgu Cymraeg llafar.

Recordiwyd y gwersi SSiW cyntaf yn 2009, mewn stiwdio recordio fechan, damp, oedd wedi ei benthyg i Aran a Catrin fel ffafr gan ffrind. Yna yn 2010, gyda niferoedd y dysgwyr newydd yn cynyddu’n ddyddiol, ffurfiwyd SaySomethingin yn swyddogol fel cwmni.

Erbyn 2011 roedd y diddordeb a’r brwdfrydedd yr oedd SaySomethingin yn ei greu y tu hwnt i’n gobeithion gorau. Erbyn mis Gorffennaf y flwyddyn honno, enillodd SSi yn y categori Cymraeg Byd-eang yng ngwobrau’r IWA yng Nghaerdydd.

Tyfodd y tîm o sylfaenwyr a gwirfoddolwyr a dechreuodd y cwmni gyflogi staff. Roedd ein cymuned o ddysgwyr yn tyfu yn ogystal. Ac felly hefyd y nifer o ieithoedd yr oeddem yn eu darparu.

Ar ôl y Gymraeg, y Gernyweg oedd yr iaith newydd nesaf. Yna fe ddechreuon ni greu ein cyrsiau Sbaeneg ac Iseldireg, cyn i’r cyfle cyffrous godi i weithio gyda Culture Vannin (Sefydliad Treftadaeth Ynys Manaw) ar gwrs Manaweg.

Rydym bellach yn dîm o 13 o unigolion sy’n frwd am yr iaith gyda 5 cwrs iaith ar gael yn barod a 7 arall yn y broses o gael eu cynhyrchu.

Rydym wedi creu partneriaeth gyffrous gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, wedi gweithio ar brosiectau gydag S4C ac ar hyn o bryd yng nghanol prosiectau addysg peilot yng Nghymru a Sri Lanka.

Fel tîm gobeithiwn barhau i chwyldroi’r broses o ddysgu ieithoedd ar draws y byd oherwydd, fel y dywed y ddihareb Gymraeg:

‘Cenedl heb iaith, cenedl heb galon’