ffrinDiaith Signup

Originally inspired by Hywel Gwynfryn, ffrinDiaith is a partnership between the 6 Welsh for Adults centres and SaySomethinginWelsh.com to help learners find and get to know first language Welsh speakers.

The idea is to meet (face to face or via Skype!) on a regular basis (however often suits both of you) - and just talk in Welsh. That's all there is to it - but people who make that commitment say that their Welsh skills go through the roof.

Just fill your details in below, and you'll be able to get going, or to ask any questions you have...:-)

***

Mae ffrinDiaith yn bartneriaeth rhwng y 6 Chanolfan Cymraeg i Oedolion a SaySomethinginWelsh.com, seiliedig ar syniad gwreiddiol gan Hywel Gwynfryn. Mae'n anelu at helpu dysgwyr ddod i nabod siaradwyr y Gymraeg ac gwella eu Cymraeg.

Y disgwyl ydy i chi gyfarfod (wyneb yn wyneb neu ar y We) yn gyson (pa bynnag mor aml sydd yn iawn i'r ddau ohonoch chi) - a siarad Cymraeg. Does dim angen sgiliau arbennig, dim ond parodrwydd i siarad Cymraeg, i fod yn gyfeillgar, ac i ail-adrodd eich hunain lle bydd angen!

Er mwyn cofrestru ar gyfer ffrinDiaith, llenwch eich manylion yma: