Stori Fer / Short Story

(ôl ddechreuwyr / post-beginner)

Short story related to the theme: Môr a Mynydd

Winners announced!

Judge’s Choice (Emyr Llywelyn)

1af – C59 Neb (Amanda King)
2ail- C32 Ceffyl Gwyn (Cetra Coverdale Pearson)
3ydd- C22 Saeth a seren (Verena Maser)

Polls / People’s Choice

Cydradd 1af:
C92 Jinks (Catherine Woodhouse)
C22 Saeth a seren (Verena Maser)

Entries

Click on the link on each title to read the stories. Then you can vote for your favourites in the poll below the list, in this page.

C21 Gadael Cartref gan Caitlin y Graig Wen

C22 Llandudno, eto gan Saeth a seren

C32 Bywyd Rhwng Môr a Mynydd gan Ceffyl Gwyn

C56 Hiraeth gan Crwban bach

C59 Cyngor Y Cewri gan Neb

C72 Yr Eryrod Môr gan Natur

C88 Trychineb yn y Siop gan Cacen

C92 Un Diwrnod Braf gan Jinks