Cân Gyfoes / Contemporary Song

A cover version of a modern song or an original song. It can be a solo singer or a group, in any style as long as it is sung in Welsh.

It was a new category meant to be mostly for the fun, and winner chosen by popular vote only as it could be a mix of all different sorts of songs.
However, this year there were only 2 participants. There will be a “Special Mention – Original Composition prize” and a few other OFF Competition songs by learners below – hoping that more will follow their example in the future!

Winners announced!

Polls / People’s Choice:

Wyth ar Drigain (Stuart Estell)

Judges’ choice (Tecwyn a Rhiannon Ifan)
Special Mention/Original Composition :

Blaidd ap Gododdin (Bren Riley)

Entries

C73 Dw i am ddod yn gi i ti

Geiriau gan Wyth ar Drigain

Miwsic gan The Stooges

Rhybudd, rhybudd
Nid oes anifeiliaid anwes yn y gân hon
Dim ond cŵn dynol

Mewn llanast llwyr, dwi isie ti
yn fy stafell, dwi isie ti
A nawr ni’n mynd i fod wyneb yn wyneb
A gorwedd i lawr mewn glythineb
Dwi am ddod yn gi i ti
Dwi am ddod yn gi i ti
Dwi am ddod yn gi i ti
Dere ‘mlân

Popeth da sy’n dod i ti
Mae tennyn lledr gyda fi

Nawr rwy’n barod i fynd yn wyllt
Nawr rwy’n teimlo’n orffwyll
Nawr rwy’n barod i ddod yn gaeth
A cholli’n nghalon yn fflamau’r traeth
Dwi am ddod yn gi i ti
Dwi am ddod yn gi i ti
Dwi am ddod yn gi i ti
Dere ‘mlân

C91 Y Dre Ger Y Lli 

Miwsic a geiriau gan Blaidd ap Gododdin

Lle bynnag ti’n mynd, nei di adael beth ar ol
Dyn ni i gyd gyda’n gilydd, ar y ffordd, ar yr un hen heol
Ond rhaid i fi ddweud farwel ffrind nawr, i ti a’r dre ger y lli
Ond bydd Aberystwyth wastad gyda fi

Mi gyrraeddais cyn yr haf, ond ar ol gwynt oer y gaef
Pan o’dd y mor mor las a braf, welais i dolphin neu dri o leia
ond mae’r ddinas yn galw nawr arna i, felly wela i di
ond bydd Aberystwyth wastad gyda fi.

(Pont)

Cicio’r bar ar y prom tua machlud
Wrth yr adar yn dawnsio dros y peer
Yn teimlo yn oer a, fel y flwydden yn gysglud
Yn cofio geriau hen gan gan Elin Fflur

Ni’n dod, ni’n mynd, ond mae ‘n straeon yn cario’n ymlaen
Beth alla i ddweud wrthot ti, nad wi’ddim wedi dweud o’r blaen
Ond yn eistedd fan hyn ar Consti, y mynydd dros y lli
wi’n ffaelu aros ond wi’n ffaelu dy adael di
ond bydd Aberystwyth wastad gyda ni.

OFF Competition

Achos Dw i’n Saesneg

Geiriau gan Liz Price
Miwsic
gan Gwibdaith Hen Fran

Dw i angen meddwl yn y bore,
Beth ddw i isio dweud,
Mae’r brawddegau’n anodd,
Achos Dw i’n Saesneg

Chorws
Sut i ddweud
Sut i ddweud
Be’ ddw i isio dweud
Be’ ti wneud
Be’ ti wneud
Be’ ddych chi wneud i mi

Sut i ddweud
Sut i ddweud
Be’ ddw i isio dweud
Be’ ti wneud
Be’ ti wneud
Be’ ddych chi wneud i mi

Mae gen i ben mewn troelli
Achos dwi’n dysgu Cymraeg
Dw i isio byw yn Llanelli
Ond dwi’n Saesneg

Mae’r heriau’n anodd
Maen nhw’n llanastio fy mhen
Mae’r chipmunks yn eithaf doniol
Rŵan dwi’n teimlo hen

Dwi’n Dy Garu Di

Geiriau a Miwsic gan Jeni Rizio a/k/a JenX


Dwi’n dy garu di
Dwi’n dy garu di
Dwi’n dy garu, dy garu, dy garu di.

Dwi’n caru fy nghath,
Dwi’n caru fy nghath,
Dwi’n caru, Dwi’n caru y nghath,
Nicki

Dwi’n eich caru chi
Dwi’n eich caru chi
Dwi’n eich caru, eich caru, eich caru chi.

Dwi’n caru Cymru
Dwi’n caru Cymru
Dwi’n caru, Dwi’n caru, dwi’n caru Cymru
Dwi’n eich caru, eich caru, eich caru chi.

Dwi’n dy garu di
Dwi’n caru Nicki
Dwi’n eich caru chi
Dwi’n caru Cymru
Dwi’n caru Cymru